KJ3彩票开奖网 - WWW.KJ3.COM 中国彩票开奖第一门户网站!

湖北11选5走势图10分钟一期

湖北11选5
期开奖
0901041002
  • 标注:
  • 折线
  • 隐藏遗漏
  • 遗漏分层
  • 分段线
  • 连号
  • 重号
  • 近期冷热
期号 开奖号码 第一位号码筛选 ? 清空 第二位号码筛选 ? 清空 奇偶 大小
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 奇偶 奇奇 偶奇 偶偶 大小 大大 小大 小小
期号 开奖号码 第一位号码筛选 ? 清空 第二位号码筛选 ? 清空 奇偶 大小
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 奇偶 奇奇 偶奇 偶偶 大小 大大 小大 小小
统计类型 第一位号码走势 第二位号码走势 奇偶 大小
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 奇偶 奇奇 偶奇 偶偶 大小 大大 小大 小小
出现总次数 4 2 5 2 3 1 3 2 1 5 2 2 3 1 4 5 4 1 4 2 2 2 7 11 6 6 7 7 8 8
平均遗漏值 7 10 3 13 12 13 8 8 6 6 18 0 9 18 6 6 10 28 11 18 24 20 4 2 4 3 3 3 5 2
最大遗漏值 15 20 19 15 25 28 12 16 24 12 19 28 15 18 16 19 26 28 37 19 35 24 8 6 15 15 11 13 26 7
最大连出值 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 4 2 2 3 2 2 3